Welkom bij

Charlotte Elisabeth van Beuningen Stichting

De Charlotte Elisabeth van Beuningen Stichting is een woningstichting, opgericht op 10 september 1937 vanuit particulier initiatief ter verbetering van de woningtoestanden in Vught.

Op dit moment beschikt de Stichting over ongeveer 186 woningen, welke allen worden verhuurd. Een deel van de woningen dateert nog uit de tijd van de oprichting van de Stichting, een ander deel is in de tweede helft van de jaren '90 gebouwd. Over het algemeen zijn de woningen van de Stichting van bescheiden omvang.

Vrijkomende woningen van de Stichting worden opnieuw verhuurd aan daarvoor in aanmerking komende bij de Stichting ingeschreven woningenzoekenden. Over het algemeen zijn de woningen van de Stichting bedoeld voor minder draagkrachtige woningzoekenden.


Actueel woningaanbod

Fortstraat 17
  • Aanbod

    BESCHIKBAAR: Geen

    Er zijn op dit moment geen woningen beschikbaar

  • Kenmerken

  • Voorwaarden
Nieuwe ontwikkelingen

GEREALISEERD 20 sociale huurwoningen Locatie Elzenburg te Vught. De woningen aan de Molenstraat en Brabantlaan zijn verhuurd. Aantal reacties: 120. Er heeft een loting bij de Notaris plaats gevonden.

Burgemeester R.J. van de Mortel heet de eerste bewoner van Elzenburg welkom.

9 woningen Brabantlaan

11 woningen Molenstraat


Documenten

Onderstaande documenten openen in een nieuw venster
 

Brief integrale beoordeling Autoriteit Woningcorporaties 2019

Brief intergrale beoordeling 2018 Autoriteit woningcorporaties

Profiel en taakomschrijving van de interim directeur bestuurder Charlotte Elisabeth van Beuningen Stichting

Integriteitscode
 

Maatschappelijke visitatie
 

Statuten wijziging April 2019
 

Certificaat

Jaarstukken 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

Controle verklaring jaarstukken 2018

Brief Prestatieafspraken 2019

Zakelijke gegevens Stichting 2019